ข้อมูลติดต่อบริษัท บริษัท เอ็มไพร์แกรนิต จำกัด

สำนักงานกรุงเทพ (สุขุมวิท)
โรงงาน และสำนักงานขายสระบุรี

ข้อมูลติดต่อรายบุคคล

ฝ่ายบริการลูกค้า และการตลาด
ฝ่ายโครงการ
ฝ่ายจัดซื้อจัดหา
ฝ่ายบริหาร

ค้นหาสินค้า

พิมพ์ชื่อหิน
  สีหิน
  การใช้งาน
  ช่วงราคา
  ประเภท
  แหล่งที่มา
 

ประเภทสินค้า

1 หินแกรนิต  2 หินอ่อน  3 หินไลม์สโตน  4 หินทราย  6 หินเทียม  5 หินตกแต่งภายนอก  สินค้าทั้งหมด

 
 

ข้อมูลติดต่อบริษัท บริษัท เอ็มไพร์แกรนิต จำกัด
ข้อมูลติดต่อรายบุคคล
ฝ่ายบริการลูกค้า และการตลาด

ประชาสัมพันธ์
คุณอาภาศรี กุตโต ( หนิง )
อีเมล์
ติดต่อ 089-638-2708
หัวหน้าฝ่ายขาย
คุณกันต์หทัย ขันตรีจิตร์ ( หน่อย )
อีเมล์
ติดต่อ 086-304-3057
ผู้ประสานงานตัวแทนจำหน่าย
คุณรัตนา ภัทรวงศ์อมร ( นา )
อีเมล์
ติดต่อ 081-514-6104
โฟร์แมน (ผู้ควบคุมงานติดตั้ง)
คุณนิธิ เหล่าผา ( นิธิ )
อีเมล์
ติดต่อ 086-988-8042
ผู้ช่วยฝ่ายขาย
คุณสุดารัตน์ โสภโนดร ( ฮะห์ )
อีเมล์
ติดต่อ 083-220-0633
ผู้ช่วยฝ่ายขาย
คุณวันวิภา คนกล้า ( น้อย )
อีเมล์
ติดต่อ 086-172-6028
บัญชี การเงิน
คุณขวัญดาว เพชรสงค์ ( ดาว )
อีเมล์
ติดต่อ 086-696-4632

.