ข้อมูลติดต่อบริษัท บริษัท เอ็มไพร์แกรนิต จำกัด

สำนักงานกรุงเทพ (สุขุมวิท)
โรงงาน และสำนักงานขายสระบุรี

ข้อมูลติดต่อรายบุคคล

ฝ่ายบริการลูกค้า และการตลาด
ฝ่ายโครงการ
ฝ่ายจัดซื้อจัดหา
ฝ่ายบริหาร

ค้นหาสินค้า

พิมพ์ชื่อหิน
  สีหิน
  การใช้งาน
  ช่วงราคา
  ประเภท
  แหล่งที่มา
 

ประเภทสินค้า

1 หินแกรนิต  2 หินอ่อน  3 หินไลม์สโตน  4 หินทราย  6 หินเทียม  5 หินตกแต่งภายนอก  สินค้าทั้งหมด

 
 

สินค้า และบริการ


บริษัท เอ็มไพร์แกรนิต จำกัด ได้ถูกก่อตั้งมาด้วยประสพการณ์อันยาวนานในธุรกิจหินอ่อน และหินแกรนิต ผู้บริหารของบริษัทได้เริ่มธุรกิจจาก บริษัท ไทยคาร์ราร่า จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี 2532 และเป็นที่รู้จักอันดีในฐานะผู้รับเหมาในสายงานติดตั้งหินอ่อน หินแกรนิต ด้วยการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และความสำเร็จของธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2534 โรงงานผลิตหินแกรนิต จึงถูกก่อตั้งขึ้นมาในนามบริษัท เอ็มไพร์แกรนิต จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และรับเหมาติดตั้ง อย่างสมบูรณ์

สินค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบันคือ หินธรรมชาติ ได้แก่ หินแกรนิต หินอ่อน หินไลม์สโตน หินทราย หินเซลท หินตกแต่งภูมิทัศน์ต่างๆ ฯลฯ และกลุ่มหินสังเคราะห์ ได้แก่ หินควอซ์ หินเทียม หินอ่อนบดอัด หินกลาสสโตน หินลามิเนต ฯลฯ ซึ่งโรงงานของเรามีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 216,000 ตารางเมตร ต่อปี (ข้อมูล ณ. สิงหาคม 2552) นอกจากการจัดจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทฯยังให้บริการ รับจ้างผลิต ตัดชิ้นงานตามแบบ เจาะอ่าง เจียรบัว ทำผิวหินพิเศษต่างๆ และรับเหมาติดตั้งงานพื้น ผนัง เคานเตอร์ บอเดอร์ ทั้งระบบงานเทปูน และระบบการติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ ยึดจับอีกด้วย

การจัดจำหน่าย
งานขายโครงการ : ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการขายตรงยังกลุ่มลูกค้างานโครงการ ทั้งงานโครงการสิ่งปลูกสร้างใหม่ และ งานปรับปรุงต่อเติมอาคารเดิม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ด้วยความชำนาญและประสบการณ์อันยาวนานของทีมงาน ลูกค้างานโครงการจึงมักให้ความไว้วางใจทางบริษัทฯ โดยมอบหมายงานทั้งในส่วนของการสั่งผลิตหิน พร้อมกับการบริการติดตั้งหินจนแล้วเสร็จด้วย

งานขายผ่านตัวแทนจำหน่าย : นอกจากงานขายโครงการ ทางบริษัทฯ ยังรับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่มีชื่อเสียงต่างๆ ที่มีร้านจัดจำหน่าย และโชว์รูมอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงการจัดจำหน่ายผ่านบริษัทผู้รับเหมาต่างๆอีกด้วย

งานขายปลีก : นอกจากการขายผ่ายงานโครงการ และตัวแทนจำหน่าย ทางบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริการ และการขายตรงกับลูกค้ารายย่อยสำหรับงานบ้านพักอาศัย ห้องชุด และอาคารขนาดเล็ก ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านลูกค้ารายย่อย และกลุ่มผู้ออกแบบที่ให้การสนับสนุน และแนะนำลูกค้าใหม่ๆ แก่บริษัทเสมอมา ทำให้ในปัจจุบันนี้ชื่อของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ
.